Skip to content

Biwalirudyna rozpoczęła się w czasie transportu ratunkowego dla pierwotnej PCI AD 7

6 miesięcy ago

48 words

Wpływ biwalirudyny na wynik pierwotny wydawał się być stały niezależnie od tego, czy pacjenci w grupie kontrolnej otrzymywali rutynowe inhibitory glikoproteiny IIb / IIIa (5,1% w porównaniu z 7,6%, ryzyko względne, 0,67, 95% CI, 0,46 do 0,97; 0,03) lub nie otrzymała takiej terapii (5,1% w porównaniu z 9,8%, względne ryzyko, 0,52, 95% CI, 0,35 do 0,75, P <0,001). Dyskusja
W naszym badaniu, inicjacja balthirudyny przedszpitalna, w porównaniu z heparyną z opcjonalnym stosowaniem inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa, zmniejszyła pierwotny złożony wynik śmierci lub poważnego krwawienia po 30 dniach u pacjentów ze STEMI, którzy byli transportowani w pierwotnej PCI. Drugi złożony wynik zgonu, ponownego zawału i dużego krwawienia po 30 dniach również został zmniejszony wraz z biwalirudyną. Korzyści te, które były spójne w różnych podgrupach, wynikały ze znacznego zmniejszenia poważnego krwawienia. Jednak ryzyko ostrej zakrzepicy w stencie było wyższe w grupie biwalirudyny.
Badanie HORIZONS-AMI wykazało, że podczas pierwotnej PCI dla STEMI, sama biwalirudyna była lepsza od heparyny z inhibitorem glikoproteiny IIb / IIIa, z wyraźnym zmniejszeniem krwawienia po 30 dniach.3 Wystąpiło również zmniejszenie częstości zgonów z powodu serca przyczyny i wszelkie przyczyny, które utrzymywały się przez okres do 3 lat.4,12 Biorąc pod uwagę ewoluujące zmiany w praktyce klinicznej, nasze badanie miało na celu ustalenie, czy te korzyści z biwalirudyny utrzymałyby się we współczesnym otoczeniu. Ważne zmiany w tym względzie obejmują wstępne podawanie dożylne dożylnej antykoagulacji, 13,14 zwiększenie wykorzystania dostępu promieniowego do cewnikowania i PCI, 5,15,16 zmniejszone stosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa podczas pierwotnej PCI, 1,2,17 i nadejście nowych inhibitorów P2Y12 (tikagrelor i prasugrel6,7).
W naszym badaniu rozpoczęcie leczenia biwalirudyną w warunkach przedszpitalnych spowodowało znaczne zmniejszenie krwawienia, niezależnie od wyboru dostępu tętniczego lub inhibitora P2Y12, a nawet gdy zastosowanie inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa było opcjonalne. Jednak po 30 dniach nie znaleźliśmy korzyści z biwalirudyny w obniżeniu wskaźników śmiertelności z przyczyn sercowych i innych, które obserwowano w badaniu HORIZONS-AMI. Obecnie zbierane są dane dotyczące rocznej śmiertelności jako z góry określonego punktu końcowego.
W badaniu HORIZONS-AMI wystąpiło zwiększone ryzyko ostrej zakrzepicy w stencie u pacjentów otrzymujących biwalirudynę. Przerwanie podawania biwalirudyny pod koniec PCI i przed wystąpieniem efektu przeciwpłytkowego doustnych inhibitorów P2Y12 mogło stworzyć wrażliwe okno do zakrzepicy w stencie. W przeciwieństwie do tego, w grupie heparyny, ostra zakrzepica w stencie została zminimalizowana lub opóźniona przez przedłużony wlew inhibitorów glikoproteiny IIb / IIIa.18,19 W naszym badaniu było również wyższe ryzyko ostrej zakrzepicy w stencie w grupie biwalirudyny, która sugeruje, że ani długotrwały wlew biwalirudyny w zmniejszonej dawce, ani stosowanie nowych doustnych inhibitorów P2Y12 nie wystarczały, aby zaradzić temu ryzyku
[hasła pokrewne: zus sanatoria lista oczekujących, układ limfatyczny choroby, tablica olx olsztyn ]

0 thoughts on “Biwalirudyna rozpoczęła się w czasie transportu ratunkowego dla pierwotnej PCI AD 7”

Powiązane tematy z artykułem: tablica olx olsztyn układ limfatyczny choroby zus sanatoria lista oczekujących