Skip to content
3 miesiące ago

217 words

DYSKUSJA KLASOWA. Podstawą większości metod wychowania zespołowego jest dyskusja klasowa, to jest taka sytuacja uczenia się, która pozwala uczniom zebrać indywidualne poglądy i sądy, czasami rozwiązać zagadnienia, dochodząc do zbiorowej decyzji, czasami zaś przewentylować je, tzn. ulżyć przez wygadanie się na jakiś temat. Szczególna wartość dyskusji polega na tym, że pomaga ona otworzyć kanały kontaktów, zablokowane dotychczas przez bardziej formalne metody wychowania, jak również na tym, że dyskusja kieruje energię zespołu, aby pozytywnie poparł program wychowania, nie dopuszczając, by energia ta – jak to się często zdarza obróciła się przeciw niemu. Jeżeli wychowanie ma dać pomyślne wyniki, musi doprowadzić do zmian w zachowaniu się uczniów, przy czym najbardziej podstawowe będą zmiany w ich postawach. Mildred L Morgan i Ralph H. Ojemann przeprowadzili eksperymenty badające wpływ różnych doświadczeń wychowawczych, które miały dopomóc młodzieży po okresie dorastania w zrozumieniu samych siebie i innych ludzi. Okazało się, że lepsze rezultaty dla zmiany postaw w pożądanym kierunku dawały dyskusje w zespołach niż bardziej tradycyjne metody. Obserwacja ta pozostaje w całkowitej zgodzie z wynikami badań uprzednio już wspomnianego Kurta Lewina. [więcej w: przeglądarka skierowanie do sanatorium, układ limfatyczny choroby, nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym ]

0 thoughts on “DYSKUSJA KLASOWA”

Powiązane tematy z artykułem: nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym przeglądarka skierowanie do sanatorium układ limfatyczny choroby