Skip to content

Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu ad 7

5 miesięcy ago

508 words

Wiele badań zostało zaprojektowanych do odkrycia wariantów, a nie do obiektywnego oszacowania rzeczywistych rozmiarów efektu, wzoru, który nie jest ograniczony do kardiomiopatii przerostowej.28 Takie podejście jest częściowo spowodowane historycznie ograniczonym dane sekwencyjne. Na szczęście kilka działań sekwencjonowania na dużą skalę łagodzi ten aspekt wariantowego wyzwania dotyczącego adnotacji, 12,15, chociaż wprowadzają one również niespotykaną skalę nowych wariantów i genów do rozważenia.8,29 Nawet jeśli nie można precyzyjnie wyliczyć penetracji, możemy nadal może określić penetrację w pewnym zakresie, aby wywnioskować, że wariant jest łagodny, biorąc pod uwagę wystarczająco wysoką częstość występowania mniejszych alleli w populacji ogólnej.9 Chociaż projekt NHLBI Exome Sequencing jest potężnym zasobem w swojej podaży dane sekwencji exome dla czarnych Amerykanów i białych Amerykanów, pilnie potrzebne są analizy wykorzystujące podobne zasoby dla danych genomicznych pochodzących od rdzennych Amerykanów i azjatyckich Amerykanów (Tabela 3). Zasoby do sekwencjonowania na dużą skalę, takie jak projekt NHLBI Exome Sequencing i Exome Aggregation Consortium, są nie tylko dobrze napędzane, aby wykluczyć łagodne warianty i zredukować liczbę fałszywych trafień (ryc. 2C), ale także pozwalają potwierdzić patogeniczność na prawdziwie chorobotwórczą warianty (tj. pomagają rządzić wariantami oprócz redukcji fałszywych negatywów). Rzeczywiście, dane dotyczące sekwencjonowania z różnych populacji są niezbędne do znalezienia patogennych wariantów swoistych dla danego przodka30. Ponadto, dane dotyczące sekwencjonowania z różnych populacji były z powodzeniem stosowane w mapowaniu domieszek w celu znalezienia loci ryzyka poprzez wykrycie odchyleń w lokalnym pochodzeniu.31 Dane z sekwencjonowania na dużą skalę pochodzące z populacji ogólnej umożliwiają również systematyczne ponownej oceny wcześniejszych powiązań z odmianami choroby.13,32,33 W celu interpretacji wariantów w kardiomiopatii przerostowej, wytyczne ekspertów zasadniczo zalecają stosowanie dopasowanych do przodków kontroli. nacisk na używanie tylko elementów sterujących dopasowanych do przodków może opóźnić odpowiednią adnotację, jeśli dopasowanie jest niedoskonałe. Jako przykład rozważmy MYBPC3 G278E, wariant związany z kardiomiopatią o wysokiej częstotliwości, który został odkryty w kohorcie paryskiej, 24 został również zidentyfikowany w kolejnych badaniach, 34 i został błędnie zaklasyfikowany w kilku osobach pochodzenia afrykańskiego (Tabela 1). Udało nam się zweryfikować, że chociaż większość pacjentów w pierwotnym badaniu pochodzi z Europy, 24 próba obejmowała również pacjentów pochodzenia afrykańskiego (Richard P: komunikacja osobista). Jeżeli tylko lub pierwotnie osoby pochodzenia europejskiego zostały włączone do próby kontrolnej w pierwotnym badaniu lub w dalszych badaniach, analizy byłyby zbyt słabe, aby klasyfikować wariant jako niepatogenny (rysunek 2C). Odkrycia te sugerują, w jaki sposób można rozszerzyć obecne wytyczne: dane dotyczące sekwencjonowania pochodzące z różnych grup przodków mogą zostać wykorzystane do obalenia możliwości, że nowe warianty są patogenne, a także do ponownej oceny statusu (w odniesieniu do patogeniczności) znanych odmian.
Wierzymy, że z kilkoma krokami, opieka może zostać ulepszona w przyszłości. Po pierwsze, dane dotyczące sekwencjonowania z różnych populacji można wykorzystać do oceny nowych wariantów i ponownej oceny znanych wariantów
[hasła pokrewne: nerka allegro, okulista szczecin prawobrzeże, naklejki na paznokcie allegro ]

0 thoughts on “Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: naklejki na paznokcie allegro nerka allegro okulista szczecin prawobrzeże