Skip to content

Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu ad

5 miesięcy ago

525 words

Stwierdziliśmy, że pięć odmian o wysokiej częstotliwości (tj. Warianty z mniejszym allelem> 1% u obu czarnych Amerykanów lub białych Amerykanów w projekcie Exome Sequencing Project) stanowiło większość tej nadmiaru błędnie sklasyfikowanej zmiany i że warianty te wystąpiły nieproporcjonalnie wśród czarnych Amerykanów. Postawiliśmy hipotezę, że identyfikacja wariantów wysokiej częstotliwości związanych z kardiomiopatią przerostową w populacji ogólnej wskazywałaby na obecność błędów historycznych w sprawozdaniach pacjentów i że większość lub wszystkie osoby dotknięte chorobą będą pochodzenia afrykańskiego. Stwierdziliśmy ponadto, że te warianty skojarzeń wynikają z uprzedzeń potwierdzających i innych niedociągnięć metodologicznych w oryginalnych badaniach. Aby przetestować te hipotezy, przeszukaliśmy zapisy pacjentów pod kątem występowania tych wariantów w ustalonym laboratorium badań genetycznych i przejrzeliśmy literaturę dotyczącą wariantów. Opisujemy tutaj ostrzegawczą opowieść o szerokim znaczeniu dla diagnostyki genetycznej. Chociaż ta opowieść jest dobrze znana genetykom, lekarze mogą być mniej zaznajomieni z nią.
Metody
Populacje badawcze
Tabela 1. Tabela 1. Ustalenia kliniczne dla wariantów o wysokiej częstotliwości związanych z kardiomiopatią przerostową. Korzystaliśmy z publicznie dostępnych danych sekwencyjnych z projektu NHLBI Exome Sequencing, 12 projektów 1000 genomów, 15 i projektów z zakresu różnorodności genomu człowieka.16. częstość alleli, projekt NHLBI Exome Sequencing Project zawierał dane ex-end dla 4300 białych Amerykanów i 2203 czarnych Amerykanów, faza projektu 1000 genomów zawierała dane całego genomu dla 1092 osób z 14 populacji na całym świecie, a projekt Human Genome Diversity Project zawierał cały genom polimorfizm nukleotydowy (SNP) dla 938 osób z 51 populacji na całym świecie. Zapisy kliniczne dotyczące pacjentów z kardiomiopatią przerostową zostały omówione w Laboratorium Medycyny Molekularnej, Partners HealthCare, Boston. Ta populacja została szczegółowo opisana poprzednio.17 Wszystkie analizy pacjentów, które pierwotnie zawierały wariant statusu patogennego , przypuszczalnie patogennego , nieznanego znaczenia lub patogeniczności dyskutowanej zostały uwzględnione w analizie (tabela 1). Dane demograficzne uzyskano z formularza zapotrzebowania na test genetyczny. Populacja pacjentów z Laboratorium Medycyny Molekularnej, do której należeli pacjenci, którzy zostali skierowani do laboratorium w celu przeprowadzenia badań, była mieszaną populacją 64% białych Amerykanów i 8% czarnych Amerykanów, a pozostali pacjenci o innym lub nieokreślonym pochodzeniu 17 To badanie został przeprowadzony zgodnie z protokołem, który został zatwierdzony przez instytucjonalną komisję recenzyjną w Partners HealthCare, który zrzekł się wymogu świadomej zgody.
Ustalenie wariantów
Korzystając z PubMed, przeprowadziliśmy ukierunkowane poszukiwanie początkowych asocjacyjnych wariantów choroby dla wszystkich wariantów o wysokiej częstotliwości związanych z kardiomiopatią przerostową w literaturze medycznej. Zastosowano wszystkie nazwy ludzkiego wariantu zmienności genomu dla wariantów (np. K247R i Lys247Arg), jak również wszystkie możliwe warianty transkrypcyjne uzyskane z bazy danych SNP Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej (dbSNP), kompilacja 140.18 Wszystkie oryginalne doniesienia o stowarzyszeniach z wariantami choroby zgadzały się z tymi wymienionymi w bazie danych mutacji genetycznej człowieka Gene a wersja 2016.1.14 Warianty o wysokiej częstotliwości związane z kardiomiopatią przerostową zdefiniowano jako warianty z częstością mniejszych alleli większą niż 1% w dowolnej subpopulacji NHLBI
[hasła pokrewne: niedobór alfa 1 antytrypsyny, shih tzu allegro, guzek na powiece ]

0 thoughts on “Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu ad”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu praca jako opiekunka w niemczech[…]

Powiązane tematy z artykułem: guzek na powiece niedobór alfa 1 antytrypsyny shih tzu allegro