Skip to content

Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu cd

5 miesięcy ago

220 words

Penetrance wariantu genetycznego zdefiniowano jako odsetek osób z wariantem, u którego wystąpiła kardiomiopatia przerostowa. Analiza statystyczna
Wartości P obliczono za pomocą testu chi-kwadrat i testu U Manna-Whitneya. Przeglądarka wyborów Human Genome Diversity Project Browser19 została wykorzystana do wyświetlania częstotliwości alleli w populacjach światowych. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie analizy przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego R, wersja 3.2.1.20
Wyniki
Choroba kardiomiopatii hipertroficznej w ogólnej populacji
Rysunek 1. Rysunek 1. Warianty genetyczne związane z kardiomiopatią przerostową.Panel A pokazuje warianty związane z kardiomiopatią przerostową, które są nadreprezentowane w populacji ogólnej. Pięć najczęstszych wariantów częstotliwości stanowi 74% błędnie sklasyfikowanych zmian w ogólnej populacji. Panel B pokazuje częstości genotypów drobnych alleli dla wariantów o wysokiej częstotliwości związanych z kardiomiopatią przerostową; wszystkie warianty są znacznie częstsze wśród czarnych Amerykanów niż wśród białych Amerykanów (p <0,001 przy teście chi-kwadrat dla wszystkich pięciu wariantów).
W ramach projektu NHLBI Exome Sequencing Project poszukiwano wcześniej dowolnego wariantu oznaczonego jako Choroba powodująca mutację w kardiomiopatii przerostowej w bazie danych mutacji genów człowieka, wersja 2012.2.13,14. Chociaż 94 różne odmiany, które wcześniej scharakteryzowano jako związane z kardiomiopatią przerostową, znalezione w danych projektu Exome Sequencing Project, okazało się, że stosunkowo niewiele wariantów stanowiło większość sygnału o występowaniu genotypu (rysunek 1A). Spośród 94 kardiomiopatii hipertroficznej związanych z mutacją genów zidentyfikowanych w danych z projektu Exome Sequencing, 5 spełnia nasz próg dla zaklasyfikowania jako warianty o wysokiej częstotliwości (częstość występowania mniejszych alleli> 1% w dowolnej subpopulacji NHLBI) i te warianty stanowiły prawie 75% ogólnego sygnału rozpowszechnienia genotypu.
Warianty o wysokiej częstotliwości związane z kardiomiopatią przerostową u czarnych Amerykanów
Wszystkie pięć wariantów wysokiej częstotliwości związanych z kardiomiopatią przerostową miało znacznie większą częstość wśród czarnych Amerykanów niż wśród białych Amerykanów w zestawie danych NHLBI Exome Sequencing Project (P <0,001 dla każdego porównania przez test chi-kwadrat) (Figura 1B). Częstotliwości mniejszych alleli dla tych pięciu wariantów wynosiły od 1,5 do 14,9% wśród czarnych Amerykanów, od 0,01 do 1,5% wśród białych Amerykanów i od 0,5 do 6,0% w łącznej populacji. Częstotliwość genotypowa, określona jako liczba osób z co najmniej jedną kopią mniejszego allelu podzieloną przez całkowitą liczbę osób, wynosiła od 2,9 do 27,1% wśród czarnych Amerykanów, od 0,02 do 2,9% wśród białych Amerykanów oraz od 1,0 do 11,1% w połączonej populacji. Zsumowana częstotliwość genotypowa pozostałych 89 wariantów nie różniła się istotnie między czarnymi Amerykanami a białymi Amerykanami.
Penetrance wariancji wysokiej częstotliwości związanych z kardiomiopatią przerostową u czarnych Amerykanów
Obliczono penetrację dla każdego wariantu w kilku kontekstach klinicznych (ryc. S1 w Dodatku Aneks, dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na stronie)
[hasła pokrewne: shih tzu allegro, kto może zostać dawcą szpiku, refundacja aparatu słuchowego ]

0 thoughts on “Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu cd”

Powiązane tematy z artykułem: kto może zostać dawcą szpiku refundacja aparatu słuchowego shih tzu allegro