Skip to content

Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu czesc 4

5 miesięcy ago

530 words

Ponieważ kardiomiopatia przerostowa występuje rzadko w populacji ogólnej, z częstością występowania przypadku na 500 osób, 2 nawet warianty z częstością mniejszych alleli wynoszącą zaledwie 1% mają teoretyczną maksymalną penetrację 0,2; jednakże penetracja jest prawdopodobnie znacznie niższa, biorąc pod uwagę wysoką alleliczną heterogenność kardiomiopatii przerostowej4 i fakt, że większość alleli jest prawdopodobnie łagodna. Nawet jeśli wariant TNF2 K247R był obecny u wszystkich czarnych Amerykanów z kardiomiopatią przerostową (co z pewnością nie jest prawdą), K247R miałby penetrację mniejszą niż 1%. Penetrance może przybierać raczej różne wartości w innych kontekstach klinicznych. Jest godne uwagi, że dla krewnych pierwszego stopnia, łagodne warianty o wysokiej częstotliwości mogą mieć wysoką pozorną penetrację z powodu wysokiego wcześniejszego prawdopodobieństwa wystąpienia choroby w tej populacji. Klasyfikacja wariantów o wysokiej częstotliwości związanych z kardiomiopatią przerostową
Stosując kliniczny algorytm klasyfikacji stosowany w Laboratorium Medycyny Molekularnej, Partners HealthCare Personalized Medicine, 9, sklasyfikowaliśmy wszystkie warianty o wysokiej częstotliwości jednoznacznie jako łagodne , zważywszy na ich wysoką częstotliwość w populacjach kontrolnych i biorąc pod uwagę połączenie danych pacjentów i funkcjonalnych dla tych wariantów. Natomiast w bazie danych Mutacji baz danych ludzkich genów, wersja 2016.1, cztery z pięciu wariantów pozostają sklasyfikowane w kategorii najbardziej patogennej, mutacja powodująca chorobę . Tylko jeden wariant (OBSCN R4344Q) został obniżony z powodującego chorobę do Wywołujący choroby. (We wrześniu 2012 r.).
Łagodne warianty klasyfikowane jako patogenne w raportach genetycznych
Siedmiu pacjentów, wszyscy pochodzenia afrykańskiego lub nieokreślonego, otrzymało w latach 2005-2007 raporty, że mają jeden z dwóch wariantów, TNNI3 P82S lub MYBPC3 G278E, które zostały sklasyfikowane jako patogenne lub przypuszczalnie patogenne (Tabela 1); te warianty zostały później sklasyfikowane jako łagodne. W pięciu z siedmiu doniesień, P82S lub G278E był najbardziej patogennym wariantem zgłoszonym pacjentowi. Sześciu dodatkowych pacjentów o niejednoznacznych lub pozytywnych wynikach badań genetycznych, które zgłoszono później, wymieniono jako mających jeden z tych dwóch wariantów, które zostały scharakteryzowane jako nieznane znaczenie lub patogeniczność dyskutowana . Spośród 13 pacjentów 9 miało kliniczne objawy. rozpoznanie kardiomiopatii przerostowej, 2 cechy kliniczne kardiomiopatii przerostowej i objawy kliniczne kardiomiopatii przerostowej. Pięciu z 13 pacjentów miało udokumentowaną rodzinną historię kardiomiopatii przerostowej. Z dostępnych zapisów nie można było ustalić, czy rekrutowano rodziny, których dotyczy zmiana klasyfikacji tych wariantów.
Przykładowe rozmiary i reprezentatywność oryginalnych badań
Tabela 2. Tabela 2. Badania, w których początkowo implikowano warianty o wysokiej częstotliwości związane z kardiomiopatią przerostową. Wszystkie warianty o wysokiej częstotliwości badano pod kątem ich początkowego związku w literaturze medycznej (Tabela 2) .21-25 W początkowych badaniach TNNI3 P82S i MYBPC3 G278E, rozmiary próbek kontrolnych wynosiły odpowiednio 85 i 100, odpowiednio poniżej i poniżej minimalnie akceptowanego (ale prawdopodobnie wciąż niewystarczającego) standardu wymaganego do potwierdzenia patogeniczności.4 Ponadto żadne z badań nie obejmowało tych wariantów osoby o afrykańskim pochodzeniu jawnie; jednakże kilka badań mogło obejmować sekwencjonowanie lub genotypowanie osób z afrykańskiego pochodzenia w fazie odkrywania (tabela 2)
[więcej w: gruźliczak, układ limfatyczny choroby, choroba genetyczna definicja ]

0 thoughts on “Genetyczne błędne diagnozy i potencjał różnic w zdrowiu czesc 4”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: psychoterapeuta bielsko biała[…]

Powiązane tematy z artykułem: choroba genetyczna definicja gruźliczak układ limfatyczny choroby