Skip to content

KIEROWANIE ZESPOLEM

6 miesięcy ago

219 words

KIEROWANIE ZESPOŁEM. Przy określaniu różnych metod zespołowych, o których będziemy pisać, stosuje się zazwyczaj termin kierowanie zespołem. Kierowanie zespołem jest terminem o wielu znaczeniach, po części zależnie od tego, kto się nim posługuje i w jakim kontekście. Niektórzy uważają kierowanie zespołem”, jako pewien środek zastępujący poradnictwie i inne formy wychowania indywidualnego. Inni znów pojmują je, jako pomoc w okresie wyboru zawodu przez uczniów. Wreszcie są i tacy, którzy widzą w nim środek pomagający dzieciom w osiąganiu celów wychowawczych mniej związanych z nabywaniem wiedzy, celów, dla których charakterystyczne są raczej pewne postawy i uczucia i które tkwią, jeśli tak można powiedzieć, w sferze zagadnień osobistych i społecznych. To ostatnie znaczenie zbliża się najbardziej do pojęć, o których była dotychczas mowa, ponieważ termin użyty w tym sensie dotyczy w znacznej mierze bardziej podstawowych celów wyc howania, wspomnianych na początku niniejszego rozdziału. Oto niektóre z częściej wymienianych celów i zadań kierowania zespołem, zestawionych przez F. B. Dixona, i sparafrazowanych nieco przez autora książki: 1. Dopomóc dzieciom, aby przez udział w działalności grupy nauczyły się żyć aktywnie i twórczo. 2. [hasła pokrewne: olx bydgoszcz rowery, shih tzu allegro, kto może zostać dawcą szpiku ]

0 thoughts on “KIEROWANIE ZESPOLEM”

Powiązane tematy z artykułem: kto może zostać dawcą szpiku olx bydgoszcz rowery shih tzu allegro