Skip to content

Lek wystepuje najpierw u jednej osoby i udziela sie klasie

6 miesięcy ago

324 words

Lęk występuje najpierw u jednej osoby i udziela się klasie. Gdy Geneweve załamała się i rozpłakała, poziom lęku w klasie podniósł się do tego stopnia, że przez kilka minut prowadzenie dalszej dyskusji o zwierzętach, którą panna Durand zaplanowała, jako część lekcji czytania, byto niemożliwe. Zamiast więc kontynuować rozmowę posłała Geneweve do łazienki z inną dziewczynką, a pozostałym dzieciom pomogła w rozmowie, jak czuje się ktoś, gdy przychodzi do nowej klasy, w której nie zna nauczycielki ani dzieci. Gdy Geneweve wróciła, klasa znowu przeżywała okres aktywizacji. Gdy Celia Bums Stendler i Norman Young spytali grupę matek, z jakimi trudnościami spotkały się ich dzieci, gdy zaczęły chodzić do klasy pierwszej, matki oświadczyły, że dzieci oczekiwały chwili wstąpienia do szkoły i widziały w tym bardzo ważny krok w ich życiu. Jednakże pewnego razu w pewnej klasie spotkały się z trudną do wytrzymania agresywnością innych dzi eci, zwłaszcza, że była skierowana przeciwko nim. Ponadto trudno im było zrozumieć lub akceptować zachowanie się innych dzieci, jeśli różniło się od ich norm dobrego i złego zachowania się. Każdy z tych dwóch faktów – uświadomienie sobie, że jest się celem agresji czy też przystosowanie swego poczucia wartości do zachowania się innych dzieci – może być zasadniczym źródłem niepokoju. Na szczęście większość nauczycieli klas pierwszych jest uczulona i wrażliwa na niepokoje swoich uczniów i podejmuje kroki, aby je osłabić, gdy stają się zbyt silne, wprowadzając w klasie nowe, interesujące zajęcia, pozwalając na swobodne wypowiadanie się w zajęciach artystycznych, pozwalając dzieciom swobodnie ruszać się i rozmawiać swobodnie i dając im okazję wygadania się na temat ich trudności i niepokoju. [więcej w: usg jamy brzusznej szczecin, olx bydgoszcz rowery, gruźliczak ]

0 thoughts on “Lek wystepuje najpierw u jednej osoby i udziela sie klasie”

Powiązane tematy z artykułem: gruźliczak olx bydgoszcz rowery usg jamy brzusznej szczecin