Skip to content

Mocz zawiera czesto bialko i duzo urobilinogenu

4 miesiące ago

361 words

Wątroba jest zbita, znacznie powiększona, lecz niebolesna, w przeciwieństwie do biernego jej przekrwienia na tle przewlekłej niewydolności prawej komory. Brzeg wątroby jest ostry, tak jak w zanikowej marskości wątroby, powierzchnia gładka. Śledziona jest również prawie zawsze znacznie powiększona, zbita, gładka, o brzegu zaokrąglonym. Uderza szybkie nagromadzenie się płynu w jamie otrzewnej o cechach przesięku oraz rozszerzenie żył podskórnych w nadbrzuszu. Po wypuszczeniu płyn bardzo szybko gromadzi się ponownie. Często bywa, także wyraźna żółtaczka. Jedni uzależniają ją od uszkodzenia miąższu wątrobowego, inni od ucisku wspólnego przewodu żółciowego przez, znacznie powiększający się płat ogoniasty Spiegla (loous caudatus Spujeli). Ilość dobowa moczu jest mała. Mocz zawiera często białko i dużo urobilinogenu. Poziom bilirubiny w krwi jest nieco zwiększony. Odczyn Bergha w krwi jest bezpośredni dodatni. Liczba białych krwinek w krwi jest obniżona przy zwiększonej liczbie odsetkowej limfocytów, liczba zaś czerwonych krwinek jest zwiększona (erythrocytosis), zwłaszcza przed śmiercią. W kale stwierdza się krew utajoną. Nieraz zdarzają się także krwawe stolce. W postaci przewlekłej zarostowego zapalenia żyły wątrobowej wszystkie objawy rozwijają się powolniej niż w postaci ostrej. Jeżeli utworzy się dostateczna sieć obocznych dróg krwionośnych, choroba może przebiegać w ogóle bez dolegliwości i bez objawów przedmiotowych pomimo zupełnego zarośnięcia głównego pnia żyły wątrobowej. Rozpoznanie: O trudnościach rozpoznawczych świadczy dobitnie ten fakt, że zarostowego zapalenia żyły wątrobowej nie rozpoznano za życia w żadnym z 42 przypadków, ogłoszonych w piśmienni dwie do r. 1926. Na ostre zarostowe zapalenie żyły wątrobowej wskazuje nagłe znaczne powiększenie wątroby i śledziony oraz nagłe powstanie dużej puchliny brzusznej, szybko powracającej po wypuszczeniu. O postaci przewlekłej trzeba pamiętać w przypadkach znacznego powiększenia wątroby i dużej puchliny brzusznej. Rozpoznanie różnicowe. Od zanikowej marskości wątroby odróżnia zarostowe zapalenie żyły wątrobowej znaczne powiększenie wątroby i wyraźna żółtaczka. [patrz też: bodystocking allegro, niedobór alfa 1 antytrypsyny, układ limfatyczny choroby ]

0 thoughts on “Mocz zawiera czesto bialko i duzo urobilinogenu”

Powiązane tematy z artykułem: bodystocking allegro niedobór alfa 1 antytrypsyny układ limfatyczny choroby