Skip to content

Nalezy usunac zawsze równiez wezly chlonne szyjne z ciecia które daje rozlegly dostep

2 miesiące ago

139 words

Znacznie trudniejszy jest zabieg operacyjny wtedy, gdy rak, zarówno ze względu na umiejscowienie, jak na szerzenie się sprawy nowotworowej w głąb, doprowadził do szczękościsku, który utrudnia dostęp. W każdym przypadku niezbędna jest operacja całkowicie doszczętna, ponieważ w razie nawrotu zajęciu ulega zwykle szczęka górna, którą należy wówczas wyciąć; w takim przypadku pokrycie pierwotne ubytku części miękkich jest niemożliwe. Należy usunąć zawsze również węzły chłonne szyjne z cięcia które daje rozległy dostęp (p. niżej: rak języka): usuwamy wtedy nie tylko węzły powiększone, lecz także pozornie zdrowe oraz śliniankę podżuchwową. Niekiedy musimy usunąć również mięśnie: żuchwowo-gnykowy i rylcowo-gnykowy. [przypisy: przychodnia sobieskiego, nfz szczecin przeglądarka skierowań, grzybica prącia zdjęcia ]

Powiązane tematy z artykułem: grzybica prącia zdjęcia nfz szczecin przeglądarka skierowań przychodnia sobieskiego