Skip to content

OBAWY NAUCZYCIELI W KWESTII DYSCYPLINY

3 miesiące ago

352 words

OBAWY NAUCZYCIELI W KWESTII DYSCYPLINY. Wielu nauczycieli kłopoce się o dyscyplinę. Dotyczy to szczególnie początkujących. Jedna z głównych różnic pomiędzy młodymi a doświadczonymi nauczycielami polega na tym, że ci doświadczeni mniej zajmują się problemami dyscypliny, bardziej natomiast są zainteresowani doskonaleniem ogólnej efektywności swojej pracy nauczycielskiej. Dlatego więc mówimy do początkujących nauczycieli: Problem dyscypliny tym mniej będzie was dręczył, im bardziej doświadczonymi będziecie nauczycielami. Twierdzenie to prawdopodobnie nie bardzo uspokoi początkującego nauczyciela, chce on bowiem otrzymać odpowiedzi na następujące pytania: Co najlepiej powiedzieć dzieciom, które w czasie gdy nauczyciel jest zajęty przy tablicy lub z innymi zespołami – hałasują bez przerwy na swoich miejscach? Co robić, żeby utrzymać ciszę w klasie wtedy, gdy jedno z dzieci czyta lub mówi? W jaki sposób nauczyć dzieci trzymania rąk przy sob ie? Co należy robić, aby powstrzymać dzieci od odpowiadania poza kolejnością, aby nie mówiły wszystkie równocześnie? Jak postąpić z łobuziakiem, który nie zwraca uwagi na ustalone przez klasę reguły zachowania się i grzeczności? Jak postępować z dzieckiem, które biega myślami gdzieś daleko od zajęć szkolnych i które nie chce się przyłączyć do grupy? Takie dziecko zawsze jest ostatnie w czytaniu tekstu i każe grupie czekać, wprowadzając różnego rodzaju zaburzenia w porządek klasy. Co robić z gadułą? Co robić z mazgajem? Jaki jest najlepszy sposób utrzymania kanności i ciszy, gdy przeprowadza się klasę przez budynek szkolny? Co należy powiedzieć dziecku, które na polecenie wykonania czegoś odpowiada nie chcę?. Początkujący nauczyciel pragnie szczegółowych rad – sposobów, jeśli ktoś woli – które pomogą mu dać sobie radę z takimi trudnościami. Trudno mu zrozumieć, że dyscyplina jest częściowo punktem widzenia, częśc iowo poczuciem pewności siebie, częściowo pewnego rodzaju stosunkiem pomiędzy nauczycielem i jego klasą, najbardziej zaś poczuciem, że klasa kształtuje swoje własne postępowanie. [podobne: niedobór alfa 1 antytrypsyny, choroba genetyczna definicja, tablica olx olsztyn ]

0 thoughts on “OBAWY NAUCZYCIELI W KWESTII DYSCYPLINY”

Powiązane tematy z artykułem: choroba genetyczna definicja niedobór alfa 1 antytrypsyny tablica olx olsztyn