Skip to content

Odlamek boczny polozony w plaszczyznie strzalkowej ulega przemieszczeniu wylacznie w bok

6 miesięcy ago

269 words

Rzuty, górny i boczny . 1 = Odłamek obwodowy pośredni. Część przednia tego odłamka jest uniesiona, część tylna przemieszczona w stronę podeszwy. 2 = Odłamek dośrodkowy tj. podstawa nośna, ulega przemieszczeniu w stronę podeszwową łącznie z większą częścią powierzchni stawu skokowego z wyjątkiem przyśrodkowej krawędzi stawu, która pozostaje w łączności z podpórką skokową . 3 = Odłamek przyśrodkowy położony w płaszczyźnie strzałkowej ulega przemieszczeniu wraz z podpórką kości skokowej tylko w kierunku przyśrodkowym bez równoczesnego przemieszczenia w stronę podeszwową. 4 = Odłamek boczny położony w płaszczyźnie strzałkowej ulega przemieszczeniu wyłącznie w bok, bez równoczesnego przemieszczenia w stronę podeszwową. 5 = Guz kości piętowej ulega obróceniu dokoła osi poprzecznej w kierunku kolana. Rysunek rzutu podeszwowo-grzbietowego pod kątem 45 o wykazuje, że kość piętowa uległa rozszerzeniu, a jej wysokość zmniejszeniu. 1 = Odłamek obwodowy – niewidoczny, 2 = Odłamek dośrodkowy: widoczna jest tylko krawędź przyśrodkowa powierzchni stawowej pozostająca w łączności z podpórką skokową, podczas gdy część boczna podstawy nośnej dla kości skokowej jest niewidoczna, gdyż uległa przemieszczeniu w stronę podeszwy. 3 = Odłamek przyśrodkowy położony w płaszczyźnie strzałkowej wraz z podpórką dla kości skokowej. 4 = Odłamek boczny położony w płaszczyźnie strzałkowej przemieszczony w bok, lecz nie w stronę podeszwy. 5 = Guz kości piętowej, który uległ przemieszczeniu, tworzy kąt otwarty w stronę przyśrodkową. [przypisy: niedobór alfa 1 antytrypsyny, przeglądarka skierowanie do sanatorium, gruźliczak ]

0 thoughts on “Odlamek boczny polozony w plaszczyznie strzalkowej ulega przemieszczeniu wylacznie w bok”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: Stomatolog Kraków[…]

Powiązane tematy z artykułem: gruźliczak niedobór alfa 1 antytrypsyny przeglądarka skierowanie do sanatorium