Skip to content

POMOC W OSIAGANIU GLÓWNYCH CELÓW WYCHOWANIA Jedna z „pogranicznych” dziedzin wychowania

1 miesiąc ago

219 words

POMOC W OSIĄGANIU GŁÓWNYCH CELÓW WYCHOWANIA Jedną z pogranicznych dziedzin wychowania, którą dopiero ostatnio zaczynają badać psychologowie i pedagodzy, jest posługiwanie się zespołem klasowym przy realizowaniu niektórych głównych celów wychowania. Jako cele główne mamy na myśli niektóre szersze cele, stanowiące podstawę nie tylko zadań rozwojowych wieku dziecięcego, ale również nabywania specyficznych umiejętności i wiadomości. Przykładem takich głównych celów są: zdolność krytycznego i konstruktywnego myślenia, rozwinięcie dyscypliny wewnętrznej, umiejętność uspołecznionej i wydajnej współpracy z innymi ludźmi oraz gotowość przyjmowania odpowiedzialności za siebie i za innych. W wielu programach wychowania cele te pojawiają się, jako produkt uboczny czy jako przypadkowe sformułowanie wyników w dziale poświęconym treści wychowania. W niektórych szkołach uczy się ich w podobnie formalny sposób jak każdego innego przedmiot u szkolnego. Kiedy pedagodzy dwudziestego wieku stwierdzili, że metody, których centrum jest nauczyciel, posiadają stosunkowo niewielką zdolność motywowania uczniów, aby dążyli do osiągnięcia owych szerszych celów, wtedy stworzono szereg eksperymentalnych programów nauczania. Ale chociaż wiele z owych programów uwzględniało większe i małe zespoły, to jednak koncentrowały się one na pojedynczym uczniu. [podobne: hurtownia tapicerska, wybielanie warg sromowych, hurtownia torebek ]

Powiązane tematy z artykułem: hurtownia tapicerska hurtownia torebek wybielanie warg sromowych