Skip to content

Przypuszczal, ze uczniowie bali sie troche rozpoczac dyskusje

4 miesiące ago

241 words

Przypuszczał, że uczniowie bali się trochę rozpocząć dyskusję. Wydawało mu się, gdy patrzył na uczniów, że niektórzy chcieliby wziąć udział w dyskusji, lecz obawiał się mówić. Podzielił, więc klasę na grupy sześcioosobowe i polecił im omawiać temat przez dziesięć minut. Następnie zebrał ich znowu razem. Teraz dyskusja rozwinęła się o wiele lepiej, ponieważ uczniowie przekonali się, że jednak mieli coś do powiedzenia o filmie i mniej się bali wypowiadać otwarcie swoje opinie. Często trudno jest stwierdzić istnienie niepokoju, ponieważ występuje pod tak wieloma postaciami. Może występować, jako uczucie ogólnej niechęci do nauczyciela, po prostu dlatego, że jest dorosły i jest osobą posiadającą władzę. Może objawiać się w postaci niespokojnego zachowania się, które wydaje się przeszkadzać klasie w skupieniu uwagi na czymkolwiek dłużej niż przez kilka minut. Albo też klasa może być udręczona nową dziedziną jakiegoś p rzedmiotu nauczania, którą uważa za zbyt trudną. Ponieważ uczenie się pociąga za sobą zmiany, a zmiana oznacza odstąpienie od starych sposobów zachowania się dla przyjęcia nowych, oczywista jest, że musi powstać niepokój, jeśli uczenie się ma postępować naprzód. Jednym z zadań nauczyciela jest dopilnowanie, czy niepokój osiąga dostatecznie wysoki poziom, aby pobudzał do uczenia się, jak również, aby nie przekraczał granic, stając się wtedy przeszkodą powodującą niemożność skupienia się. [przypisy: naklejki na paznokcie allegro, bodystocking allegro, hatex allegro ]

0 thoughts on “Przypuszczal, ze uczniowie bali sie troche rozpoczac dyskusje”

Powiązane tematy z artykułem: bodystocking allegro hatex allegro naklejki na paznokcie allegro