Skip to content

Ropien szczytu korzenia zebowego

4 miesiące ago

107 words

Jeżeli dojdzie do przedziurawienia okostnej, powstaje obraz ropnia podśluzówkowego dziąsła (parulis). Ropień szczytu korzenia zębowego drąży albo w kierunku przedsionka jamy ustnej na zewnątrz, albo, jeżeli przedsionek jest niezbyt głęboki, do luźnej tkanki policzka; może się szerzyć wreszcie do jamy ustnej w kierunku wewnętrznym. Taki ropień w obrębie szczęki górnej szerzy się na podniebienie i rozpoznanie nie nastręcza wówczas trudności; cechą charakterystyczną tego ropnia jest to, że nie przekracza on linii środkowej podniebienia, tj. szwu kostnego. Niekiedy dochodzi do przedziurawienia zatoki szczękowej. [podobne: choroba genetyczna definicja, niedobór alfa 1 antytrypsyny, okulista szczecin prawobrzeże ]

0 thoughts on “Ropien szczytu korzenia zebowego”

Powiązane tematy z artykułem: choroba genetyczna definicja niedobór alfa 1 antytrypsyny okulista szczecin prawobrzeże