Skip to content

Rozpoznanie róznicowe

5 miesięcy ago

205 words

Od przerostowych postaci marskości wątroby różni się zarostowe zapalenie żyły wątrobowej dużą puchliną brzuszną, szybko gromadzącą się po wypuszczeniu. Od biernego przekrwienia wątroby w przebiegu niewydolności prawej komory można odróżnić zarostowe zapalenie żyły wątrobowej na tej podstawie, że w zarostowym zapaleniu żyły nie ma objawów utrudnienia krążenia w zakresie górnej żyły głównej (rozszerzenia żył szyjnych itd.), wątroba jest bardzo znacznie powiększona, ma brzeg ostry i jest niebolesna, śledziona jest wyraźnie powiększona. Obraz kliniczny zarostowego zapalenia żyły wątrobowej ma dużo podobieństwa do obrazu zakrzepu żyły wrotnej. Różnica polega na tym, że w zakrzepie żyły wrotnej wątroba jest zmniejszona, a w zarostowym zapaleniu żyły wątrobowej bardzo znacznie powiększona. Rokowanie: W postaci ostrej zarostowego zapalenia żyły wątrobowej jest niepomyślne. Śmierć następuje przeważnie w ciągu kilku dni. W postaci przewlekłej wszystkie objawy mogą cofnąć się w razie utworzenia dostatecznego krążenia obocznego. Leczenie w zarostowym zapaleniu żyły wątrobowej jest przyczynowe i objawowe. D. ZAPALENIA WĄTROBY NIESWOISTE (HEP AT ITI S NON-SPECIFICA) [patrz też: okulista szczecin prawobrzeże, tablica olx olsztyn, guzek na powiece ]

0 thoughts on “Rozpoznanie róznicowe”

Powiązane tematy z artykułem: guzek na powiece okulista szczecin prawobrzeże tablica olx olsztyn