Skip to content

Sekwencjonowanie DNA a standardowe prenatalne badanie anneuploidalne AD 3

5 miesięcy ago

427 words

Instytucjonalna komisja rewizyjna w każdej instytucji zatwierdziła badania. Pisemną świadomą zgodę uzyskano od wszystkich pacjentów. Aby kwalifikować się do badania, kobiety w ciąży musiały mieć co najmniej 18 lat i musiały mieć płód w wieku ciążowym co najmniej 8 tygodni. Wszyscy pacjenci planowali poddać się lub ukończyli standardowe badania prenatalne w kierunku aneuploidii płodu w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży (z lub bez pierwszego pomiaru przezierności karkowej w pierwszym trymestrze). Protokół nie wymagał pobierania próbki krwi do badania cfDNA jednocześnie z próbką stosowaną do standardowego badania aneuploidalnego. Wyniki testu cfDNA nie zostały zwrócone ani pacjentom, ani ich lekarzom. Zgodnie z tymi kryteriami kobiety po drugim trymestrze kwalifikowały się do zapisów, jeśli standardowe badanie przesiewowe zostało zakończone, a wyniki były dostępne. Kryteria rekrutacji pozwoliły na inwazyjne procedury prenatalne (pobranie kosmówki kosmówki lub amniopunkcja), jeśli procedury wykonano co najmniej 2 tygodnie przed uzyskaniem próbek osocza do badania cfDNA.
Badanie włączające wymagało dostępu do dokumentacji ciąży i porodu, takich jak raporty z badań laboratoryjnych, ultrasonografii płodu, badań cytogenetycznych i badań noworodkowych. Personel badań terenowych wprowadził wszystkie dane kliniczne w elektronicznym formularzu sprawozdania z badania; kliniczne monitory zweryfikowały dane poprzez przegląd dokumentów źródłowych.
Wyniki kliniczne
Wszyscy pacjenci byli obserwowani w celu uzyskania ciąży i zakwalifikowani jako urodzeni na żywo lub urodzeni nie urodzeni lub utraceni w wyniku obserwacji. W przypadku żywych urodzeń, pojedynczy, niezależny pediatra z certyfikatem zarządu sprawdził dokumentację medyczną noworodkowego badania fizykalnego przeprowadzonego w szpitalu, w którym dziecko zostało dostarczone. Następnie pediatra ukończył znormalizowaną formę badania i zapisał wynik jako dotknięty lub nie dotknięty trisomią 21, 18 i 13. W przypadku nie urodzonych porodów, dla których wykonano testy cytogenetyczne produktów zapłodnienia, uzyskano raport cytogenetyczny. W odniesieniu do wszystkich raportów cytogenetycznych, które zostały wygenerowane w akredytowanych laboratoriach i związanych z procedurą inwazyjną lub noworodkowymi lub testami koncepcji poczęcia, niezależny, cytogenetyk z certyfikatem zarządu dokonał przeglądu wyników i zaklasyfikował każdy płód jako dotknięty lub nie dotknięty trisomią 21, 18 i 13. Raporty te zostały wykorzystane jako standard odniesienia, gdy są dostępne. W przeciwnym razie klasyfikacja opierała się na noworodkowym badaniu fizykalnym.
Pobieranie próbek, sekwencjonowanie i klasyfikacja Aneuploidii
Podczas rejestracji personel badawczy uzyskał próbkę krwi obwodowej żylnej (10 ml) w probówce do pobierania krwi cfDNA (Streck); każda probówka została zdemi- neryzowana i oznaczona tylko niepowtarzalnym numerem kodu kreskowego
[patrz też: przeglądarka skierowanie do sanatorium, shih tzu allegro, tablica olx olsztyn ]

0 thoughts on “Sekwencjonowanie DNA a standardowe prenatalne badanie anneuploidalne AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: przeglądarka skierowanie do sanatorium shih tzu allegro tablica olx olsztyn