Skip to content

USZNOPOCHODNE POWIKLANIA WEWNATRZCZASZKOWE

5 miesięcy ago

164 words

USZNOPOCHODNE POWIKŁANIA WEWNĄTRZCZASZKOWE Badania dodatkowe, mogą niejednokrotnie dostarczyć ważnych danych przedmiotowych zwłaszcza w przypadkach grożących lub już istniejących dalszych powikłań wewnątrzczaszkowych. a) Badanie promieniami X wykazuje duże zniszczenie w komórkach wyrostka sutkowego w przypadkach skrytego zapalenia ucha środkowego oraz zmiany w obrębie komórek piramidy w przypadku podejrzenia głębokiego ropnia środkowego dołu wywołanego zapaleniem komórek piramidy (petrositis), b) dno oka może wykazywać tarczę zastoinową – częściej spotyka się ją przy równoczesnych -dalszych powikłaniach wewnątrzczaszkowych, jak np. ropień móżdżku, c) leukocytoza, OB, pleocytoza w płynie mózgowo-rdzeniowym nie dają charakterystycznych odchyleń od stanu prawidłowego w większości ropni zewnątrzoponowych. W ropniach zamkniętych dają jednak zmiany typowe dla rozpoczynającego się zapalenia opon miękkich. Rokowanie jest na ogół korzystne, zwłaszcza u osobników młodych, jeżeli na czas zostanie wykonany odpowiedni zabieg. [patrz też: przeglądarka skierowanie do sanatorium, olx bydgoszcz rowery, nerka allegro ]

0 thoughts on “USZNOPOCHODNE POWIKLANIA WEWNATRZCZASZKOWE”

Powiązane tematy z artykułem: nerka allegro olx bydgoszcz rowery przeglądarka skierowanie do sanatorium