Skip to content

ZAPALENIA WATROBY NIESWOISTE

3 miesiące ago

272 words

OSTRE ROZLANE ZAPALENIE WĄTROBY MIĄŻSZOWE ŁAGODNE (HEPATITIS PARENCHYMATOSA DIFFUSA BENIGNA ACUTA). ŻÓŁTACZKA NIEŻYTOWA (ICTERUS CATARRHALIS). WĄTROBICA (HEPATOSIS). OSTRE ROZLANE ZAPALENIE WĄTROBY MIĄŻSZOWE ZAKAŹNE (HEP AT ITI S PARENCHYMATOSA DIFFU.SA INFEC- TIOSA ACUTA). OSTRE ROZLANE ZAPALENIE WĄTROBY MIĄŻSZOWE TOKSYCZNE (HEPATITIS PARENCHYMATOSA DIFFUSA TOXICA ACUTA). ŻÓŁTACZKA TOKSYCZNA (ICTERUS TOXICUS). Określenie przez miana wyszczególnione w nagłówku rozumie się ostrą chorobę wątroby, polegającą na pierwotnym zaburzeniu czynnościowym lub na pierwotnych zmianach anatomiczno-patologicznych miąższu wątrobowego, wywołujących żółtaczkę miąższową. Ostre rozlane zapalenie miąższowe wątroby zdarza się częściej u mężczyzn niż u kobiet, przy tym częściej wczesną wiosną, najrzadziej latem. Spotyka się je przeważnie między 20 a 30 rokiem życia. Prócz przypadków sporadycznych znane są epidemie tej choroby, zwłaszcza, w skupiskach ludzkich (w koszarach, przytułkach, obozach, szkołach itp.). Jest to wtedy tzw. ostre rozlane miąższowe zapalenie wątroby nagminne (hepatis parenchymatosa acuta epdemica). Przyczyny: Ze względu na czynniki przyczynowe wywołujące ostre rozlane zapalenie miąższowe wątroby odróżnia się: 1) ostre rozlane zapalenie miąższowe wątroby zakaźne (hepatitis pa- renchymatosa diffusa infectiosa acuta s. epidemica); 2) ostre rozlane zapalenie miąższowe wątroby toksyczne (hepatitts parenchymatosa diffusa toxi,ca acuta). Postać zakażona zapalenia wątroby powstaje wskutek zakażenia zarazkami przesączalnymi, wśród, których wyodrębniono zarazek przesączalny A i B. Na zakaźne powstawanie choroby wskazywał opierając się na spostrzeżeniach klinicznych już 60 lat temu klinicysta rosyjski S. P. Botkin. [patrz też: refundacja aparatu słuchowego, przeglądarka skierowanie do sanatorium, gruźliczak ]

0 thoughts on “ZAPALENIA WATROBY NIESWOISTE”

Powiązane tematy z artykułem: gruźliczak przeglądarka skierowanie do sanatorium refundacja aparatu słuchowego