Skip to content

Zapalenie zyly wrotnej

5 miesięcy ago

337 words

Leczenie pierwotnego zakrzepu żyły śledzionowej w przypadkach, w których zakrzep powstał na tle kiły, powinno być przede wszystkim swoiste. W przypadkach przebiegających z częstymi, zwłaszcza obfitymi krwotokami leczenie polega na operacyjnym usunięciu śledziony oraz jej żył łącznie z zakrzepami aż do miejsca ujścia do żyły wrotnej. Zabieg ten jest wskazany po leczeniu swoistym także w przypadkach powstałych na tle kiły, gdyż leczenie przeciwkiłowe nie usuwa guza śledzionowego ani krwotoków. Leczenie operacyjne jest przeciwwskazane, gdy są już objawy niedrożności żyły wrotnej. 4. Zapalenie żyły wrotnej (pylephlebitis). Odróżnia się zapalenie żyły wrotnej zarostowe i ropne a) Zapalenie zarostowe żyły wrotnej (pylephlebitis obliterans) Przyczyny: Zarostowe zapalenie żyły wrotnej zdarza się najczęściej w przebiegu zapalenia narządów brzusznych zwłaszcza wyrostka robaczkowego, oraz w toku ogólnych chorób zakaźnych z posocznicą na czele. Może być ono również pochodzenia urazowego, a także dołączać się do pierwotnie niezapalnego zakrzepu żyły. Zapalenie może powstawać od razu w głównym pniu żyły wrotnej albo szerzyć się nań z jej dopływów i na odwrót z głównego pnia rozprzestrzeniać się na jego dopływy. Anatomia patologiczna. Prócz zmian zapalnych w ścianie żyły stwierdza się w jej świetle zakrzep, którego los w różnych przypadkach bywa różny. Gdy zakrzep jest jałowy i zatyka zupełnie żyłę, następuje zwykle organizacja skrzepliny z całkowitym zarośnięciem żyły (t. l). Od skrzepliny mogą odrywać się cząstki, które mogą być źródłem zatorów w wątrobie. Skrzepliny mogą także rozmiękać i ropieć. Towarzyszy temu ropne zapalenie żyły wrotnej. Zmiany anatomiczne w innych narządach, które powstają wskutek zarostowego zapalenia żyły wrotnej, są takie same jak w przypadkach jej zakrzepu. Zależą one zatem od ostrości sprawy chorobowej i od usadowienia się zapalenia w samym pniu żyły lub w jego dopływach. [podobne: nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym, bodystocking allegro, nerka allegro ]

0 thoughts on “Zapalenie zyly wrotnej”

Powiązane tematy z artykułem: bodystocking allegro nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym nerka allegro