Skip to content

ZAROSTOWE ZAPALENIE ZYLY WATROBOWEJ

4 tygodnie ago

202 words

Wywód chorobowy, przyczyny i anatomia patologiczna. Wywód chorobowy i przyczyny zarostowego zapalenia żyły wątrobowej nie są jednolite. Jedni utrzymują, że jest to sprawa wrodzona lub zaczynająca się w bardzo wczesnym wieku, nawet w życiu płodowym. Inni są zdania, że zarastanie żyły wątrobowej jest następstwem przejścia na nią zapalenia z sąsiedztwa lub z torebki wątrobowej z wtórnym rozrostem wewnętrznej błony żyły i jej zakrzepem. Większość autorów przypisuje dużą rolę czynnikom zakaźno-toksycznym, przede wszystkim zakażeniu kiłowemu. Wątroba i śledziona są wybitnie powiększone. W miejscu żył wątrobowych stwierdza się drobnowidowo postronki łącznotkankowe, miejscami zakrzepy. Jako następstwo zarośnięcia żyły wątrobowej lub jej pni stwierdza się prócz tego wybroczyny w miąższu wątrobowym, stłuszczenie i martwicę komórek wątrobowych. Objawy. Zarostowe zapalenie żyły wątrobowej może być ostre i przewlekłe. Obie postacie mogą być poprzedzone lekkimi bólami w prawym podżebrzu zwłaszcza po jedzeniu, oraz biegunkami. Po tych zwiastunach w postaci ostrej powstają nagle objawy bardzo znacznego przekrwienia biernego wątroby oraz utrudnienia krążenia w żyle wrotnej. [hasła pokrewne: gruźliczak, przegladarka skierowan, bóle neuralgiczne ]

Powiązane tematy z artykułem: bóle neuralgiczne gruźliczak przegladarka skierowan