Skip to content

Zlamany guz kosci pietowej

2 miesiące ago

198 words

Złamany guz kości piętowej nie ulega, jak zwykle, przemieszczeniu w silnym zgięciu podeszwowym, lecz jest ustawiony nadmiernie stromo. Poza tym podstawa nośna dla kości skokowej ulega zwichnięciu w stronę podeszwową, część przednia odłamka obwodowego pośredniego ulega przesunięciu do góry, a tylna – w dół. Po wbiciu gwoździa Steinmanna w kość piętową ściśle w jej osi podłużnej od strony szczytu pięty, wciskamy na miejsce właściwe przyrządem Phelps-Gochta podstawę nośną; zabieg ten robimy u Ludzi powyżej lat 40 w znieczuleniu rdzeniowym, a u młodszych – w ogólnym. Przed zwolnieniem śruby przesuwamy silnie w stronę kolana gwóźdź wbity w guz piętowy i w ten sposób poprawiamy nadmiernie strome ustawienie guza piętowego . Jeżeli kontrola rentgenowska wykaże dobre ustawienie, nakładamy opatrunek gipsowy bez podściółki, który rozcinamy natychmiast, przy czym ustalamy położenie gwoździa 1 opaską gipsową; po 10 dniach nakładamy opatrunek gipsowy marszowy, który zmieniamy po upływie 5 tygodni. Po dalszych 6 tygodniach można usunąć opatrunek gipsowy oraz gwóźdź i nałożyć opatrunek kleinowy. [hasła pokrewne: przychodnia sobieskiego, bóle neuralgiczne, zus sanatoria lista oczekujących ]

Powiązane tematy z artykułem: bóle neuralgiczne przychodnia sobieskiego zus sanatoria lista oczekujących